Maitre d’ Hotel
Doryssa

Maitre d’ Hotel

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2023, Maitre d’ Hotel

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων εφόσον επιβάλλεται.
 • Οργάνωση και προϋπολογισμός για την άρτια λειτουργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Ελέγχει την Mise en place του τμήματος.
 • Ελέγχει την καθαριότητα του τμήματος και των εργαζομένων σε αυτό.
 • Ελέγχει τη σωστή χρήση των εργαλείων και τη μεταφορά από και προς την Κουζίνα των υλικών και σκευών.
 • Ελέγχει το σωστό décor των ψυγείων, του μπουφέ και του χώρου γενικά.
 • Ελέγχει και παρακινεί τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων μεταξύ τους και κυρίως με τους πελάτες.
 • Ελέγχει την σωστή χρήση και διακίνηση των λινών του τμήματός του.
 • Αναλαμβάνει υπεύθυνα το service σε αυτό το τμήμα.
 • Προετοιμάζει και επιβλέπει ο ίδιος τις εκδηλώσεις, τα décor τους κ.λ.π.
 • Παρακολουθεί και σημειώνει γραπτώς τις ικανότητες και αδυναμίες των υφισταμένων του ατομικά και χρησιμοποιεί τα εβδομαδιαία meetings του τμήματος για να συζητήσει και να διορθώσει οποιεσδήποτε αδυναμίες υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με το service.
 • Παρακολουθεί τις πωλήσεις του τμήματος και είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Director of F&B.
 • Βγάζει το πλάνο εργασίας του τμήματός του, βάσει της κίνησης του ξενοδοχείου, το οποίο ανακοινώνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα στο προσωπικό του.
 • Επίσης συντάσσει ένα πλάνο με επιμέρους εργασίες, την τήρηση του οποίου επιβλέπει.
 • Έχει πάντοτε φιλική, διακριτική, διαρκή και ίση σχέση με όλους τους πελάτες.
 • Δεν εμπλέκεται σε φιλονικίες ή άσκηση κριτικής κατά των πελατών.
 • Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μόνος του απευθύνεται στον προϊστάμενό του.
 • Ενημερώνει καθημερινά το Ημερολόγιο του τμήματος με οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του (επιθυμίες, παράπονα ή κριτική των πελατών), καταγράφοντας πάντοτε πλήρη στοιχεία (όνομα, δωμάτιο κ.λ.π).
 • Βοηθάει στις πωλήσεις εισιτηρίων για διάφορες εκδηλώσεις του ξενοδοχείου.
 • Λαμβάνει παραγγελίες για early breakfast ή lunch basket και εκδίδει vouchers αντί δικαιουμένου γεύματος στους πελάτες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα τμήματα.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους προϊσταμένους σε ό,τι αφορά τη σωστή ενημέρωση των πελατών για τις εκδηλώσεις.
 • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποδοτική χρήση των υλικών που του παρέχει η επιχείρηση.
 • Για τυχόν καταστροφές σημειώνει τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα, καταγράφοντας τις απώλειες και ζητώντας την αντικατάστασή τους.
 • Ζητάει βάσει της λίστας που παραλαμβάνει στην αρχή της σαιζόν, προμήθειες από την Κ. Αποθήκη και τις παραλαμβάνει υπεύθυνα.
 • Προσέχει και επιστρέφει έγκαιρα στην Κεντρική Κουζίνα, πρώτες ύλες οι οποίες δεν πωλούνται πλέον, ώστε να μη βγαίνουν άσκοπα καταστροφή.
 • Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων του τμήματός του και ενημερώνει αμέσως και γραπτά τη Συντήρηση και τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε βλάβη.
 • Κρατάει σε τάξη και σε καλή κατάσταση την αποθήκη του τμήματός του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Μηχανημάτων.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες.