Γ’ Μάγειρας Κεντρικής Κουζίνας

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 Γ΄ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Συμβολή στην Επίτευξη Στόχων (έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Συμβολή στη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Τηρεί το πλάνο εργασίας και το ωράριο.
 • Εκτελεί τις εντολές, οδηγίες των προϊστάμενών του.
 • Μεταφέρει καθημερινά φρέσκα – κατεψυγμένα & αναλώσιμα είδη.
 • Φροντίζει για τη σωστή επεξεργασία των φρέσκων προϊόντων.
 • Βοηθάει στην προετοιμασία εδεσμάτων
 • Διατηρεί την καθαριότητα στους χώρους εργασίας του.
 • Προσέχει την στολή του & φοράει πάντα την κονκάρδα του.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό & συνέπεια διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Φυλάει τα σκεύη σε προκαθορισμένους χώρους και φροντίζει για την καθαριότητά τους.
 • Οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την εργασία του τις συζητάει με τον Α΄& Β΄ Μάγειρα.
 • Οτιδήποτε ελλείψεις, βλάβες υποπέσουν στην αντίληψή του τις αναφέρει στον Α΄& Β΄ Μάγειρα.
 • Προσέχει της παραλαβές από την κεντρική αποθήκη & είναι υποχρεωμένος στην σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στις αποθήκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Χρήση Μηχανημάτων.

Waiter B

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια, φιλικότατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρίας.
 • Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Συμβολή όσο το δυνατό στην Επίτευξη Στόχων (αύξηση των πωλήσεων).
 • Διαμόρφωση λειτουργικού και αποτελεσματικού δίδυμου με τον Σερβιτόρο του και με τους υπόλοιπους συνεργάτες για αποτελεσματικότερη ομάδα.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του πόστου.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο ωράριο τηρώντας το πλάνο εργασίας.
 • Ενημερώνεται καθημερινά για το πρόγραμμα ημέρας από το πλάνο εργασίας για τυχόν αλλαγές.
 • Φοράει πάντα την κονκάρδα της εταιρείας με το όνομα του.
 • Φροντίζει πάντα να χτυπάει την κάρτα πριν και μετά την εργασία αυτοπροσώπως .
 • Φροντίζει η στολή του να είναι πάντα καθαρή και ο/η ίδιος/α περιποιημένος/η.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα και προετοιμασία του πόστου του (λινά τραπεζιών, αριθμούς τραπεζιών κ.λ.π.)
 • Φροντίζει μαζί με τον Σερβιτόρο για την μεταφορά και τη σωστή αποθήκευση των ειδών που παραλαμβάνει από την κεντρική αποθήκη.
 • Φροντίζει για την επάρκεια των σκευών της Mise en Place του και των ειδών που χρειάζεται για την εργασία του.
 • Αναλαμβάνει εργασίες στην καθαριότητα και τη γενικότερη προετοιμασία του service.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα και την ευταξία του πόστου του.
 • Ενημερώνεται και καθοδηγείται από τον Α΄ Σερβιτόρο για το service.
 • Με την αναχώρηση του πελάτη, μαζεύει αμέσως τα λερωμένα σερβίτσια και προετοιμάζει το τραπέζι για τον επόμενο πελάτη.
 • Βοηθά στη μεταφορά ποτών και εδεσμάτων από τη Κουζίνα στο Εστιατόριο.
 • Κατά τη διάρκεια του service αναπληρώνει τυχόν απουσία του Σερβιτόρου του και τον ενημερώνει άμεσα κατά την επιστροφή του για τυχόν συμβάντα (extra παραγγελίες, παράπονα, κλπ.).
 • Είναι φιλικός/η, ευχάριστος/η, ευγενικός/η, πρόθυμος/η και αμερόλυπτος/η τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους συναδέλφους του.
 • Συμμορφώνεται με τις εντολές του προϊστάμενου, συνεργάζεται μαζί του για τυχόν ιδιαιτερότητες του service, τον ενημερώνει για τυχόν προβλήματα και βοηθά αν τυχόν παραστεί ανάγκη σε άλλο τμήμα.
 • Γνωρίζει όλα τα είδη του καταλόγου των κρασιών, και του Menu Ημέρας και τυχόν ιδιαιτερότητες του σερβιρίσματος τους.
 • Αναφέρει στον προϊστάμενο του τυχόν βλάβες που αντιλήφθηκε.
 • Καταμετρά και παραδίδει τα χρησιμοποιημένα λινά του πόστου του μετά το πέρας του service, τηρώντας την εγκεκριμένη διαδικασία.
 • Με το πέρας της εργασίας του, φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου και της αποθήκης του τμήματος, την μεταφορά των απορριμμάτων και στοιχίζει τα τραπέζια και τις καρέκλες του πόστου του.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, decor κ.λ.π. του τμήματος που εργάζεται και του ξενοδοχείου γενικότερα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών (τουλάχιστον προφορικώς).
 • Εμπειρία ( κατά προτίμηση 2 ετών σε παρόμοια θέση ).
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Χρήση Συστήματος Pos

Restaurant Manager

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 για το εστιατόριο Asterias Seaside Experience RESTAURANT MANAGER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων εφόσον επιβάλλεται.
 • Οργάνωση και προϋπολογισμός για την άρτια λειτουργία του τμήματος.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο ωράριο.
 • Φροντίζει πάντα να χτυπάει την κάρτα πριν και μετά την εργασία αυτοπροσώπως.
 • Φροντίζει η στολή του να είναι πάντα καθαρή και ο/η ίδιος/α περιποιημένος/η.
 • Παραλαμβάνει από τη Reception τα κλειδιά και το Log Book του τμήματός του.
 • Ελέγχει την εμφάνιση και την καθαριότητα του προσωπικού του τμήματός του.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του τμήματός του, για τη μεταφορά των προμηθειών από τα υπόλοιπα τμήματα (κ.αποθήκη, ζαχαροπλαστείο, κ.κουζίνα κ.λ.π.) και προς το τμήμα του.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του τμήματός του, για τη μεταφορά των προμηθειών από τα υπόλοιπα τμήματα (κ.αποθήκη, ζαχαροπλαστείο, κ.κουζίνα κ.λ.π.) και προς το τμήμα του.
 • Ελέγχει την Mice en Place του τμήματος.
 • Βγάζει το πλάνο εργασίας του τμήματός του, βάσει της κίνησης του ξενοδοχείου, το οποίο ανακοινώνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα στο προσωπικό του.
 • Επίσης συντάσσει ένα πλάνο με επιμέρους εργασίες, την τήρηση του οποίου επιβλέπει.
 • Ενημερώνεται για το Menu και τις ιδιαιτερότητες ειδικών εκδηλώσεων από τον προϊστάμενο.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού πριν κατά τη διάρκεια και μετά το service.
 • Είναι υπεύθυνος/η και φροντίζει για την καθαριότητα και την σωστή χρήση των υλικών και σκευών που χρησιμοποιεί.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την καθαριότητα, την καλαισθησία και ομοιομορφία του τμήματός του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του service.
 • Γνωρίζει τα είδη του καταλόγου, τη σύνθεσή τους και τις ιδιαιτερότητες του σερβιρίσματός τους.
 • Καλωσορίζει τον πελάτη και τον ενημερώνει για το Menu ημέρας.
 • Είναι ευχάριστος/η, πρόθυμος/η, εξυπηρετικός/η και αμερόληπτος/η προς τους πελάτες.
 • Προσέχει την γλώσσα του σώματος και ενεργεί με διακριτικότητα.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια, διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Παρακολουθεί και σημειώνει γραπτώς τις ικανότητες και αδυναμίες των υφισταμένων του ατομικά και χρησιμοποιεί τα εβδομαδιαία meetings του τμήματος για να συζητήσει και να διορθώσει οποιεσδήποτε αδυναμίες υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με το service.
 • Λαμβάνει όποτε χρειαστεί την παραγγελία εντός 5΄ από την άφιξη του πελάτη και είναι υπεύθυνος για το service φαγητών και ποτών, καθώς και την τήρηση προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.
 • Συμμορφώνεται με τις εντολές του προϊστάμενου, συνεργάζεται μαζί του για τυχόν ιδιαιτερότητες του service, τον ενημερώνει για τυχόν προβλήματα και βοηθά αν τυχόν παραστεί ανάγκη σε άλλο τμήμα.
 • Είναι φιλικός/ή και συνεργάσιμος/η με τους συναδέλφους Εστιατορίου – Κουζίνας.
 • Ρωτά τον πελάτη αν έμεινε ευχαριστημένος από το φαγητό και το service.
 • Είναι υπεύθυνος/η για το λογαριασμό του πελάτη.
 • Αποχαιρετά τον πελάτη.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, decor κ.λ.π. του τμήματος που εργάζεται και του ξενοδοχείου γενικότερα.
 • Προωθεί τις πωλήσεις του τμήματός του, προτείνοντας στους πελάτες κρασιά ημέρας ή ποτά που θα ταίριαζαν με τα εδέσματα του Menu.
 • Προωθεί και προτείνει στους πελάτες του ξενοδοχείου τα βραδινά Event του ξενοδοχείου.
 • Σε περιπτώσεις προβλημάτων με πελάτες στο πόστο του, στα οποία δεν μπορεί να δώσει λύση, αναφέρεται άμεσα στους προϊσταμένους του.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους συνεργάτες του, για την επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει ο F&B Mgr για το τμήμα στο οποίο εργάζεται .
 • Ενημερώνει έγκαιρα τους προϊσταμένους του για τυχόν απουσίες από το πόστο του.
 • Για τυχόν καταστροφές σημειώνει τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα, καταγράφοντας τις απώλειες και ζητώντας την αντικατάστασή τους.
 • Προσέχει και επιστρέφει έγκαιρα στην Κεντρική Κουζίνα, πρώτες ύλες οι οποίες δεν πωλούνται πλέον, ώστε να μη βγαίνουν άσκοπα καταστροφή.
 • Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων του τμήματός του και ενημερώνει αμέσως και γραπτά τη Συντήρηση και τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε βλάβη.
 • Είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά από και προς το τμήμα των λινών (καθαρά και ακάθαρτα) τηρώντας την εγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης λινών.
 • Είναι υπεύθυνος για το κλείσιμο και την αποκατάσταση του χώρου του τμήματός του μετά το πέρας του service.
 • Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων του τμήματός του και ενημερώνει αμέσως και γραπτά τη Συντήρηση και τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε βλάβη.
 • Παραδίδει στη Reception τα κλειδιά του τμήματός του καθώς και Log book με τις παρατηρήσεις του από το operation της ημέρας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Μηχανημάτων.
 • Χρήση Συστήματος Pos
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες.

Pastry Chef

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 PASTRY CHEF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Επίβλεψη λειτουργίας Ζαχαροπλαστείου.
 • Οργάνωση και προυπολογισμός για την άρτια λειοτυργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Οργάνωση και προυπολογισμός για την άρτια λειοτυργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Έχει τη γενική ευθύνη όλου του χώρου, ελέγχει τις παραγγελίες για τη σωστή σειρά τους.
 • Ελέγχει ψυγεία-αποθήκες για ελλείψεις πρώτων υλών και προϊόντων
 • Ενημερώνει τους συνεργάτες του Α΄ Ζαχαροπλάστη και Α’ Φούρναρη για τυχόν απορίες τους στο πρόγραμμα της ημέρας, και τυχόν αλλαγές ή extra εκδηλώσεις κάνοντας κατανομή εργασίας ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό
 • Παραλαμβάνει τις προμήθειες κάνοντας ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και τα παραδίδει στους συνεργάτες του για ταξινόμηση.
 • Ελέγχει-επιβλέπει τις παρασκευές που γίνονται στο Ζαχαροπλαστείο-Φούρνο και καθοδηγεί-διορθώνει το προσωπικό του.
 • Βοηθάει στις παρασκευές σε κάποιο τμήμα του ζαχαροπλαστείου ή του φούρνου με μεγάλο φόρτο εργασίας.
 • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας παρασκευών ελέγχει την καθαριότητα και τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
 • Ελέγχει τη λάντζα και τους χώρους των πλυντηρίων.
 • Ελέγχει τις παραγγελίες των ξενοδοχείων που βγαίνουν, ώστε να είναι παραδοτέες στην ώρα τους και βάσει του προγράμματος.
 • Φροντίζει για τη σωστή ταξινόμηση παρασκευασμάτων που έχουν περισσέψει
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση του προγράμματος της επόμενης ημέρας και την κατανομή των εργασιών στο προσωπικό του.
  Έχει επικοινωνία με τον Executive Chef και τους Chefs της κεντρικής κουζίνας κατά τη διάρκεια της ημέρας και τους ενημερώνει για την πορεία της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο έχει υποπέσει στην αντίληψή του (προβλήματα-βλάβες).
 • Προσέχει ώστε το τέλος της παραγωγής να είναι τα μηχανήματα και τα φώτα κλειστά και ελέγχει τη λειτουργία των ψυγείων και τις θερμοκρασίες τους.
 • Ενημερώνει τον Executive Chef για τυχόν αλλαγή του προγράμματος ή και για κάποιο είδος που λείπει.
 • Κάνει τις παραλαβές από την κεντρική αποθήκη με αίτηση προμηθείας βάσει πλάνου και ημερών παραλαβής.
 • Κάνει παραλαβές από την κεντρική κουζίνα με έντυπο εσωτερικής διακίνησης.
 • Δίνει έγκαιρα τις παραγγελίες για τα φρέσκα είδη στην κεντρική αποθήκη
 • Ελέγχει όλο το Ζαχαροπλαστείο και τον Φούρνο για καθαριότητα και τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων
 • Γράφει τις συνταγές των γλυκών
 • Προτείνει συνεχώς στον Executive Chef για νέες ιδέες και με την λήξει της σαιζόν καταθέτει γραπτώς τις προτάσεις που αφορούν το προσωπικό και νέες συνταγές για την επόμενη σαιζόν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς)
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας)
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Χρήση Συστήματος Pos

Β’ Ζαχαροπλάστης

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 Β΄ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Συμβολή στην Επίτευξη Στόχων (έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Συμβολή στη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Τηρεί το πλάνο εργασίας του και το ωράριο.
 • Προσέχει την στολή του & φοράει πάντα την κονκάρδα του.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό & συνέπεια διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Βοηθάει στην παραγωγή όλων των ειδών ζαχαροπλαστικής για όλα τα τμήματα και των δύο ξενοδοχείων βάσει συγκεκριμένων πλάνων και προγράμματος παραγωγής.
 • Αναφέρεται στον PASTRY CHEF και τον Α’ Ζαχαροπλάστη τους οποίους ενημερώνει για ελλείψεις υλικών και σκευών, για βλάβες στον εξοπλισμό και για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στο τμήμα.
 • Καθοδηγεί και εποπτεύει τους μαθητευόμενους του τμήματός του.
 • Κάνει σωστό χειρισμό των επιστρεφόμενων ειδών (επαναχρησιμοποίηση).
 • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης.
 • Τηρεί το πρόγραμμα και το πλάνο εργασιών.
 • Ελέγχει τα προϊόντα πριν τη χρήση τους σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Ελέγχει καθημερινά την κατάσταση των αποθηκών και του ψυγείου και φροντίζει για την καθαριότητα και απολύμανση βάσει πλάνου.
 • Είναι υπεύθυνος για σωστή τοποθέτηση των αναλώσιμων υλικών στις αποθήκες του τμήματος και στα ψυγεία.
 • Δείχνει σεβασμό επεξεργάζοντας σωστά τις πρώτες ύλες που του παρέχονται.
 • Εκτελεί όλες τις εντολές που του δίνονται από τον Pastry Chef και τον Α! Ζαχαροπλάστη.
 • Είναι υπεύθυνος πριν το τέλος της εργασίας του (βάρδιας του) να παραδίδει όλο το τμήμα καθαρό και τακτοποιημένο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Γνώσεις σε ξένες γλώσσες
 • Χρήση Μηχανημάτων

Maitre d’ Hotel

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021, Maitre d’ Hotel

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων εφόσον επιβάλλεται.
 • Οργάνωση και προϋπολογισμός για την άρτια λειτουργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Ελέγχει την Mise en place του τμήματος.
 • Ελέγχει την καθαριότητα του τμήματος και των εργαζομένων σε αυτό.
 • Ελέγχει τη σωστή χρήση των εργαλείων και τη μεταφορά από και προς την Κουζίνα των υλικών και σκευών.
 • Ελέγχει το σωστό décor των ψυγείων, του μπουφέ και του χώρου γενικά.
 • Ελέγχει και παρακινεί τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων μεταξύ τους και κυρίως με τους πελάτες.
 • Ελέγχει την σωστή χρήση και διακίνηση των λινών του τμήματός του.
 • Αναλαμβάνει υπεύθυνα το service σε αυτό το τμήμα.
 • Προετοιμάζει και επιβλέπει ο ίδιος τις εκδηλώσεις, τα décor τους κ.λ.π.
 • Παρακολουθεί και σημειώνει γραπτώς τις ικανότητες και αδυναμίες των υφισταμένων του ατομικά και χρησιμοποιεί τα εβδομαδιαία meetings του τμήματος για να συζητήσει και να διορθώσει οποιεσδήποτε αδυναμίες υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με το service.
 • Παρακολουθεί τις πωλήσεις του τμήματος και είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Director of F&B.
 • Βγάζει το πλάνο εργασίας του τμήματός του, βάσει της κίνησης του ξενοδοχείου, το οποίο ανακοινώνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα στο προσωπικό του.
 • Επίσης συντάσσει ένα πλάνο με επιμέρους εργασίες, την τήρηση του οποίου επιβλέπει.
 • Έχει πάντοτε φιλική, διακριτική, διαρκή και ίση σχέση με όλους τους πελάτες.
 • Δεν εμπλέκεται σε φιλονικίες ή άσκηση κριτικής κατά των πελατών.
 • Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μόνος του απευθύνεται στον προϊστάμενό του.
 • Ενημερώνει καθημερινά το Ημερολόγιο του τμήματος με οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του (επιθυμίες, παράπονα ή κριτική των πελατών), καταγράφοντας πάντοτε πλήρη στοιχεία (όνομα, δωμάτιο κ.λ.π).
 • Βοηθάει στις πωλήσεις εισιτηρίων για διάφορες εκδηλώσεις του ξενοδοχείου.
 • Λαμβάνει παραγγελίες για early breakfast ή lunch basket και εκδίδει vouchers αντί δικαιουμένου γεύματος στους πελάτες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα τμήματα.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους προϊσταμένους σε ό,τι αφορά τη σωστή ενημέρωση των πελατών για τις εκδηλώσεις.
 • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποδοτική χρήση των υλικών που του παρέχει η επιχείρηση.
 • Για τυχόν καταστροφές σημειώνει τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα, καταγράφοντας τις απώλειες και ζητώντας την αντικατάστασή τους.
 • Ζητάει βάσει της λίστας που παραλαμβάνει στην αρχή της σαιζόν, προμήθειες από την Κ. Αποθήκη και τις παραλαμβάνει υπεύθυνα.
 • Προσέχει και επιστρέφει έγκαιρα στην Κεντρική Κουζίνα, πρώτες ύλες οι οποίες δεν πωλούνται πλέον, ώστε να μη βγαίνουν άσκοπα καταστροφή.
 • Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων του τμήματός του και ενημερώνει αμέσως και γραπτά τη Συντήρηση και τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε βλάβη.
 • Κρατάει σε τάξη και σε καλή κατάσταση την αποθήκη του τμήματός του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Μηχανημάτων.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες.

Hostess Main Restaurant

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 Hostess Κεντρικού Εστιατορίου

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

Επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό την άρτια εξυπηρέτησή τους στον χώρο του εστιατορίου. Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προσέρχεται στην εργασία της στο προκαθορισμένο ωράριο.
 • Φροντίζει πάντα να χτυπάει την κάρτα της πριν και μετά την εργασία αυτοπροσώπως .
 • Φροντίζει η στολή της να είναι πάντα καθαρή και η ίδια περιποιημένη.
 • Ελέγχει την Mice en Place του μπουφέ του κ. Εστιατορίου και του μπουφέ του παιδικού εστιατορίου και φροντίζει για τα ταμπελάκια των φαγητών του μπουφέ του κ. Εστιατορίου.
 • Ενημερώνεται για το πρόγραμμα ημέρας από το πλάνο εργασίας.
 • Ενημερώνεται για το βραδινό Menu και τις ιδιαιτερότητες ειδικών εκδηλώσεων από τον προϊστάμενο.
 • Γνωρίζει τα είδη του καταλόγου, τη σύνθεσή τους και τις ιδιαιτερότητες του σερβιρίσματός τους.
 • Καλωσορίζει τον πελάτη και τον ενημερώνει για το Menu ημέρας.
 • Είναι ευχάριστη, πρόθυμη, εξυπηρετική και αμερόληπτη προς τους πελάτες.
 • Προσέχει την γλώσσα του σώματος και ενεργεί με διακριτικότητα.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια.
 • Συμμορφώνεται με τις εντολές του προϊστάμενου, συνεργάζεται μαζί του για τυχόν ιδιαιτερότητες του service, τον ενημερώνει για τυχόν προβλήματα.
 • Είναι φιλική και συνεργάσιμη με τους συναδέλφους Εστιατορίου – Κουζίνας.
 • Ρωτά τον πελάτη αν έμεινε ευχαριστημένος από το φαγητό και το service.
 • Αποχαιρετά τον πελάτη.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, decor κ.λ.π. του τμήματος που εργάζεται και του ξενοδοχείου γενικότερα.
 • Προωθεί τις πωλήσεις του τμήματός του, προτείνοντας στους πελάτες κρασιά ημέρας ή ποτά που θα ταίριαζαν με τα εδέσματα του Menu.
 • Προωθεί και προτείνει στους πελάτες του ξενοδοχείου τα a la carte τμήματα, καθώς επίσης και τα βραδινά Event στα bar του ξενοδοχείου.
 • Σε περιπτώσεις προβλημάτων με πελάτες στα οποία δεν μπορεί να δώσει λύση, αναφέρεται άμεσα στους προϊσταμένους της..
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τον Maitre και τους συνεργάτες της, για την επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει ο F&B Mgr για το τμήμα στο οποίο εργάζεται .
 • Φροντίζει για την ανάρτηση των ανακοινώσεων της ημέρας σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των event του ξενοδοχείου.
 • Τηρεί τη λίστα με τις επιθυμίες και ιδιαιτερότητες του εστιατορίου.
 • Λαμβάνει παραγγελίες για early breakfast ή lunch basket και εκδίδει vouchers αντί δικαιουμένου γεύματος στους πελάτες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα τμήματα και το Maitre.
 • Τηρεί αρχείο με προσφορές για ειδικές περιπτώσεις (birthday list, anniversaries, honeymooners κ.λ.π.) και ενημερώνει το Maitre.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας)
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.)
 • Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Χρήση Συστήματος Pos

Head Chef Pool Bar Restaurant

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021 HEAD CHEF για το Pool Bar Restaurant

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών όπου επιβάλλεται.
 • Επίβλεψη λειτουργίας των παρασκευαστηρίων της μονάδας.
 • Οργάνωση και προυπολογισμός για την άρτια λειοτυργία της κουζίνας των επισιτιστικών τμημάτων της μονάδας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας.
 • Επίτευξη Στόχων (διασφάλιση και αύξηση των εσόδων / έλεγχος του κόστους λειτουργίας).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.
 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προτείνει στον Executive Chef και τον Director of F&B οργανόγραμμα στελέχωσης των τμημάτων του και συνεργάζονται στενά στη συντήρηση του προγράμματος παραγωγής προϊόντων για τα επισιτιστικά τμήματα.
 • Εφαρμόζει το τελικό πρόγραμμα κατά γράμμα, τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα παραγωγής πάντα βάση των γραμμών της εταιρείας σε σχέση με κόστος, απόδοση κτλ.
 • Δίνει οδηγίες, επιβλέπει και ελέγχει τους συνεργάτες του με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διαχείρηση των έμψυχων υλικών και στην ποιότητα / διαχείρηση της παραγωγής.
 • Έχει την τελική ευθύνη για την επίτευξη των ημερομισθίων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, την ευθύνη για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων των κουζινών και τέλος την ευθύνη για τη σωστή αποθήκευση και συντήρηση όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.
 • Επιβλέπει, δίνει οδηγίες και ελέγχει τον υπεύθυνο του ζαχαροπλαστείου και του φούρνου.
 • Κάνει τις προτάσεις του στο F/Β για αναβάθμηση της ποιότητας/ποσότητας παραγωγής καθημερινά.
 • Τέλος κάθε σαιζόν κάνει τις προτάσεις του για την επόμενη, καθώς και για καταγραφή όλων των προβλημάτων που αναμένουν επίλυση.
 • Ελέγχει ψυγεία- αποθήκες για ελλείψεις.
 • Ενημερώνει τα τμήματα κουζίνας (χασάπικο, κρύα, ζεστή) για απορίες τους στο πρόγραμμα της ημέρας, για τυχόν αλλαγές ή extra εκδηλώσεις και κάνει κατανομή εργασίας.
 • Παραλαμβάνει τρόφιμα κάνοντας ποιοτικό-ποσοτικό έλεγχο και τα παραδίδει στους υπεύθυνους για ταξινόμηση.
 • Ελέγχει-επιβλέπει τις παρασκευές που γίνονται στην κουζίνα και καθοδηγεί-διορθώνει το προσωπικό του.
 • Κατά τη διάρκεια του service ή της προετοιμασίας παρασκευών ελέγχει καθαριότητα και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
 • Φροντίζει για την σωστή ταξινόμηση παρασκεασμάτων που έχουν περισσέψει.
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση του προγράμματος της επόμενης ημέρας.
 • Προσέχει ώστε το τέλος του service να είναι τα μηχανήματα και τα φώτα κλειστά και ελέγχει την λειτουργία των ψυγείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows, Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Συστήματος Pos
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Εμπειρία ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες (ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες

Executive Chef

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021, EXECUTIVE CHEF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών όπου επιβάλλεται.
 • Επίβλεψη λειτουργίας των παρασκευαστηρίων της μονάδας.
 • Οργάνωση και προυπολογισμός για την άρτια λειοτυργία της κουζίνας των επισιτιστικών τμημάτων της μονάδας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας.
 • Επίτευξη Στόχων (διασφάλιση και αύξηση των εσόδων / έλεγχος του κόστους λειτουργίας).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.
 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προτείνει στον Director of F&B οργανόγραμμα στελέχωσης των τμημάτων του και συνεργάζονται στενά στη συντήρηση του προγράμματος παραγωγής προϊόντων για τα επισιτιστικά τμήματα.
 • Εφαρμόζει το τελικό πρόγραμμα κατά γράμμα, τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα παραγωγής πάντα βάση των γραμμών της εταιρείας σε σχέση με κόστος, απόδοση κτλ.
 • Δίνει οδηγίες, επιβλέπει και ελέγχει τους δύο βασικούς του συνεργάτες τον S.Chef της Κεντρικής Κουζίνας και S.Chef των ala carte τμημάτων με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διαχείρηση των έμψυχων υλικών και στην ποιότητα / διαχείρηση της παραγωγής.
 • Έχει την τελική ευθύνη για την επίτευξη των ημερομισθίων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, την ευθύνη για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων των κουζινών και τέλος την ευθύνη για τη σωστή αποθήκευση και συντήρηση όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.
 • Επιβλέπει, δίνει οδηγίες και ελέγχει τον υπεύθυνο του ζαχαροπλαστείου και του φούρνου.
 • Κάνει τις προτάσεις του στο F/Β για αναβάθμηση της ποιότητας/ποσότητας παραγωγής καθημερινά.
 • Τέλος κάθε σαιζόν κάνει τις προτάσεις του για την επόμενη, καθώς και για καταγραφή όλων των προβλημάτων που αναμένουν επίλυση.
 • Ελέγχει ψυγεία- αποθήκες για ελλείψεις.
 • Ενημερώνει τα τμήματα κουζίνας (χασάπικο, κρύα, ζεστή) για απορίες τους στο πρόγραμμα της ημέρας, για τυχόν αλλαγές ή extra εκδηλώσεις και κάνει κατανομή εργασίας.
 • Παραλαμβάνει τρόφιμα κάνοντας ποιοτικό-ποσοτικό έλεγχο και τα παραδίδει στους υπεύθυνους για ταξινόμηση.
 • Ελέγχει-επιβλέπει τις παρασκευές που γίνονται στην κουζίνα και καθοδηγεί-διορθώνει το προσωπικό του.
 • Κατά τη διάρκεια του service ή της προετοιμασίας παρασκευών ελέγχει καθαριότητα και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
 • Φροντίζει για την σωστή ταξινόμηση παρασκεασμάτων που έχουν περισσέψει.
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση του προγράμματος της επόμενης ημέρας.
 • Προσέχει ώστε το τέλος του service να είναι τα μηχανήματα και τα φώτα κλειστά και ελέγχει την λειτουργία των ψυγείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows, Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Συστήματος Pos
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Εμπειρία ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες (ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες

Captain Κεντρικού Ξενοδοχείου

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2021, Captain Κεντρικού Εστιατορίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Οργάνωση και προϋπολογισμός για την άρτια λειτουργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του.
 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Ενημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο ωράριο.
 • Φροντίζει πάντα να χτυπάει την κάρτα πριν και μετά την εργασία αυτοπροσώπως.
 • Φοράει πάντα την κονκάρδα της εταιρίας με το όνομά του.
 • Φροντίζει η στολή του να είναι πάντα καθαρή και ο/η ίδιος/α περιποιημένος/η.
 • Ελέγχει την εμφάνιση και την καθαριότητα του προσωπικού, τμήματος του εστιατορίου, για το οποίο είναι υπεύθυνος.
 • Ελέγχει την Mice en Place στα πόστα του εστιατορίου, για οποία είναι υπεύθυνος.
 • Ενημερώνεται για το πρόγραμμα ημέρας από το πλάνο εργασίας .
 • Ενημερώνεται για το βραδινό Menu και τις ιδιαιτερότητες ειδικών εκδηλώσεων από τον προϊστάμενο.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού πριν κατά τη διάρκεια και μετά το service.
 • Είναι υπεύθυνος/η και φροντίζει για την καθαριότητα και την σωστή χρήση των υλικών και σκευών που χρησιμοποιούνται στο τμήμα.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την καθαριότητα, την καλαισθησία και ομοιομορφία των πόστων που ελέγχει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του service .
 • Γνωρίζει τα είδη του καταλόγου, τη σύνθεσή τους και τις ιδιαιτερότητες του σερβιρίσματός τους.
 • Καλωσορίζει τον πελάτη και τον ενημερώνει για το Menu ημέρας .
 • Είναι ευχάριστος/η, πρόθυμος/η, εξυπηρετικός/η και αμερόληπτος/η προς τους πελάτες.
 • Προσέχει την γλώσσα του σώματος και ενεργεί με διακριτικότητα.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια, δια τηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Είναι υπεύθυνος για το service φαγητών και ποτών, καθώς και την τήρηση προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών , για τα πόστα που ελέγχει.
 • Περιφέρεται ανάμεσα στα τραπέζια ελέγχοντας την ροή του service και την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Συμμορφώνεται με τις εντολές του προϊστάμενου, συνεργάζεται μαζί του για τυχόν ιδιαιτερότητες του service, τον ενημερώνει για τυχόν προβλήματα και βοηθά αν τυχόν παραστεί ανάγκη σε άλλο τμήμα.
 • Είναι φιλικός/ή και συνεργάσιμος/η με τους συναδέλφους Εστιατορίου – Κουζίνας.
 • Ρωτά τον πελάτη αν έμεινε ευχαριστημένος από το φαγητό και το service.
 • Βοηθάει στην διεκπεραίωση του service σε περιπτώσεις που απαιτείται, λόγω φόρτου εργασίας.
 • Αναλαμβάνει ενεργά το Service σε κάποιο πόστο του εστιατορίου όπου θεωρείται αναγκαίο
 • Αποχαιρετά τον πελάτη.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, decor κ.λ.π. του τμήματος που εργάζεται και του ξενοδοχείου γενικότερα.
 • Προωθεί τις πωλήσεις του τμήματός του, προτείνοντας στους πελάτες κρασιά ημέρας ή ποτά που θα ταίριαζαν με τα εδέσματα του Menu.
 • Λαμβάνει παραγγελίες για early breakfast ή lunch basket και εκδίδει vouchers αντί δικαιουμένου γεύματος στους πελάτες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα τμήματα.
 • Προωθεί και προτείνει στους πελάτες του ξενοδοχείου τα a la carte τμήματα, καθώς επίσης και τα βραδινά Event στα bar του ξενοδοχείου.
 • Σε περιπτώσεις προβλημάτων με πελάτες , στα οποία δεν μπορεί να δώσει λύση, αναφέρεται άμεσα στους προϊσταμένους του.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τον Maître και τους συνεργάτες του, για την επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει ο Director of F&B για το τμήμα στο οποίο εργάζεται
 • Ενημερώνει έγκαιρα τους προϊσταμένους του για τυχόν απουσίες προσωπικού.
 • Μετά το πέρας του Service ελέγχει τα ψυγείο στα πόστα και ενημερώνει τον Maitre για την ορθή τήρηση της διαδικασίας πλήρωσής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Χρήση Μηχανημάτων.
 • Χρήση Συστήματος Pos
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.).
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Επιπλέον γνώσεις σε ξένες γλώσσες.