Γ’ Μάγειρας Κεντρικής Κουζίνας
Doryssa

Γ’ Μάγειρας Κεντρικής Κουζίνας

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2023 Γ΄ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Συμβολή στην Επίτευξη Στόχων (έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Συμβολή στη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Τηρεί το πλάνο εργασίας και το ωράριο.
 • Εκτελεί τις εντολές, οδηγίες των προϊστάμενών του.
 • Μεταφέρει καθημερινά φρέσκα – κατεψυγμένα & αναλώσιμα είδη.
 • Φροντίζει για τη σωστή επεξεργασία των φρέσκων προϊόντων.
 • Βοηθάει στην προετοιμασία εδεσμάτων
 • Διατηρεί την καθαριότητα στους χώρους εργασίας του.
 • Προσέχει την στολή του & φοράει πάντα την κονκάρδα του.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό & συνέπεια διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Φυλάει τα σκεύη σε προκαθορισμένους χώρους και φροντίζει για την καθαριότητά τους.
 • Οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την εργασία του τις συζητάει με τον Α΄& Β΄ Μάγειρα.
 • Οτιδήποτε ελλείψεις, βλάβες υποπέσουν στην αντίληψή του τις αναφέρει στον Α΄& Β΄ Μάγειρα.
 • Προσέχει της παραλαβές από την κεντρική αποθήκη & είναι υποχρεωμένος στην σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στις αποθήκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Χρήση Μηχανημάτων.