Α’ Μάγειρας Κεντρικής Κουζίνας
Doryssa

Α’ Μάγειρας Κεντρικής Κουζίνας

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2023 A ΄ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Επίβλεψη λειτουργίας του παρασκευαστηρίου της Κουζίνας.
 • Οργάνωση και προϋπολογισμός για την άρτια λειτυργία του τμήματος του.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του υφιστάμενου προσωπικού του για την παροχή άρτιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.
 • Καθημερινή επαγρύπνηση για την επίτευξη των παραπάνω.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων (έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.
 • Eνημέρωση των προϊσταμένων, για τυχόν επιθυμίες και ιδιαιτερότητες των πελατών μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Τηρεί το πλάνο εργασίας και το ωράριο.
 • Ελέγχει τις πρώτες ύλες που προορίζονται για την παραγωγή του πόστου του.
 • Ενημερώνεται από τον προϊστάμενό του για τυχόν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα.
 • Δουλεύει βάσει των συνταγών που έχει παραλάβει από τον Executive Chef τον Chef Κεντρικής κουζίνας και δίνει μεγάλη προσοχή στη σωστή διαχείριση των πρώτων υλών ή των επιστροφών.
 • Μοιράζει την εργασία στους υφιστάμενούς του και ελέγχει ώστε να γίνονται οι εργασίες σωστά και εμπρόθεσμα.
 • Για τυχόν ελλείψεις Α΄ υλών στην αποθήκη ενημερώνει τον Executive Chef και τον Chef Κεντρικής κουζίνας.
 • Δεν κάνει αλλαγές στη χρήση των υλικών χωρίς τη συγκατάθεση του Chef Κεντρικής κουζίνας.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα ψυγείων, μηχανημάτων, χώρου του πόστου του και την σωστή χρήση εξοπλισμού.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή καθαριότητα & απολύμανση της κουζίνας γενικά και των χώρων που περιβάλουν την κουζίνα.
 • Για τυχόν βλάβες ενημερώνει τον Chef Κεντρικής κουζίνας.
 • Ελέγχει τα ψυγεία και τους θαλάμους του τμήματός του, ώστε οι επιστροφές να συντηρούνται με σωστό τρόπο & βάση των κανόνων υγιεινής.
 • Αναφέρει οτιδήποτε κατεστραμμένο βρεθεί στα ψυγεία του τμήματός του, ώστε να βγει φθορά και να μην χρησιμοποιηθεί.
 • Είναι γενικά υπεύθυνος για την παρασκευή εδεσμάτων της βάρδιας στο πόστο του (και για το βραδινό service, αν είναι στη βάρδια του).
 • Προσέχει την στολή του & φοράει πάντα την κονκάρδα του.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό & συνέπεια διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας)
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Γνώση ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς)
 • Χρήση Μηχανημάτων
 • Χρήση Συστήματος Pos